Politica de confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal
 

    Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in privinta acestui site, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana sunt administrate, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.

Toata informatia şi/sau datele culese sunt necesare pentru:

• pentru analiza statisticii de vizitare a site-ului si a preferintelor cumparatorilor;

• pentru imbunatatirea calitatii serviciilor;

• pentru efectuarea comenzilor si inregistrarea ca membru Coral Club;

 

• pentru controlul platilor si a livrarii comenzilor;

 

• pentru solutionarea eventualelor litigii.

    Toate datele cu caracter personal transmise de catre dvs. sunt criptate prin intermediul protocoalelor speciale, de exemplu protocolul SSL.

    Din partea noastra garantam integritatea deplină a informatiilor si/sau datelor dvs. per­sonale transmise pe site.

    Nu ne asumam răspunderea pentru prejudiciile aduse chiar de catre utilizatori in urma incalcarii Normelor de utilizare ale acestui site sau în urma postarii informatiilor cu caracter personal pe alte site-uri.

    Toate informatiile cu caracter personal sunt pastrate intacte si sunt utilizate doar con­form scopurilor prevazute.

 

  


Toate preturile contin TVA ANPC CostiDesign Agency Ecommerce

Site-ul utilizeaza materiale de pe site-ul oficial Coral Club